Page 1 of 1

Taisyklės

Posted: 2010 05 02 2:12 pm
by Requiem
1. Gerbti kitų nuomonę.
2. Vartoti cenzūruotą kalbą t.y. draudžiamą vartoti keiksmažodžius bet kokia kalba.
3. Esame lietuviai (ar Lietuvoje gyvename), tad diskutuokime naudodami lietuvišką raidyną (ą,č,ę,ė,į,š,ų,ū) ir gramatiką.
4. Draudžiama kurstyti beprasmes diskusijas, kurios nesusijos su tema.
5. Jokio rasizmo.
6. Gerbkit kitas futbolo komandas ir lygas.
7. Draudžiama reklama.
8. Kurdami naują temą parašykite aiškų pavadinimą ir žiūrėkite, kad tema būtų jai skirtoje vietoje (temos pavadinimą rašykite lietuviškomis raidėmis).
9. Diskutuojant dažnai pasitaiko fakto klaidų, dėl kurių kylą diskusijos. Jei rašydami datas, įvykius ir pan. neesate užtikrinti jų tikslumu - pasitikrinkite.
10. Draudžiama skelbti informaciją, kuri: 1) kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą; 2) platina, propaguoja ar reklamuoja smurtą, pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas, bei kita teisės aktams prieštaraujanti informacija; 3) informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą; 4) įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu; 5) pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą; 6) pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.
11. Asmenines žinutes siųsti į pm.